SDOB brabant cupJullie hebben kunnen lezen over de selectieprocedure voor het Brabantcup-selectieteam seizoen 2019-2020. Helaas moeten wij jullie informeren dat het nog niet is gelukt tot een selectie te komen. Daarom is besloten tot een koerswijziging.

 

 

Oorspronkelijke procedure

Eerder is gekozen voor een opzet met voorgeselecteerde spelers. Circa 70 spelers zijn uitgenodigd om in aanmerking te komen voor het selectieteam, via een drietal selectiedagen. Ze zijn gevraagd op de 1e selectie-dag te komen, dan wel om vóór die dag afbericht te geven (maar dan de 2e of 3e dag te verschijnen). De opkomst op beide selectiedagen was echter laag. Slechts enkele spelers hebben zich afgemeld en zouden mogelijk de 3e dag verschijnen.
Gelet op de opkomst is het op deze wijze voor de technische staf niet mogelijk tot een volledige selectie te komen. Daarom is besloten de 3e selectie-dag (18 mei) te laten vervallen.

 

Nieuwe aanpak

Wij - bestuur en technische staf - zouden het zeer betreuren als er voor komend seizoen geen selectieteam komt. Vooral nu eerder vanuit de leden zoveel steun voor selectieteam en deelname aan Brabantcup is uitgesproken. In een laatste poging tot een selectieteam te komen, wordt daarom nog één selectie-dag gehouden. Anders dan in de oorspronkelijke opzet, wordt nu echter IEDER lid van de DBZP uitgenodigd om daar een gooi te doen naar kwalificatie voor het DBZP selectieteam 2019-2020. Jij dus ook!

 

Wanneer: 1 juni 2019. Aanvang 12:00 uur. Het duurt tot (circa) 16:00 uur. De technische staf bepaalt het spelsysteem.

Locatie: Partycentrum ‘De Admiraal’, Dorpsstraat 1056, 1566 JM Assendelft (dit is ook de beoogde thuislocatie van het DBZP selectieteam 2019-2020).

 

Alle deelnemers maken evenveel kans geselecteerd te worden. Er wordt gelet op diverse aspecten. Niet alleen dartprestaties, maar ook doorzettingsvermogen, houding en gedrag spelen een rol. Voor alle duidelijkheid: ook de eerder voorgeselecteerde spelers zijn op 1 juni van harte welkom. Heb je al aan 1 of beide selectiedagen meegedaan? Ook dan ben je welkom, al ding je in principe natuurlijk al mee naar plaatsing.

communicatie
Zo spoedig mogelijk na 1 juni 2019 wordt over het selectieteam een besluit genomen. Spelers/speelsters die aan één of meer selectiedagen hebben deelgenomen, worden individueel geïnformeerd. Anderen kunnen het nieuws vernemen op de Algemene Ledenvergadering (15 juni a.s.). Het bestuur hoopt dan uiteraard vol trots de nieuwe selectie kenbaar te kunnen maken. Blijkt het niet mogelijk een selectieteam samen te stellen? Dan slaat de DBZP volgend seizoen met de Brabantcup een jaartje over. Vooralsnog gaan wij daar natuurlijk niet van uit.

Wij zien jullie graag op 1 juni a.s.!