covid19

Beste leden,

Op 13 oktober 2020 lieten wij weten dat wij de helft van de contributie kunnen en zullen terugbetalen, ongeacht of we dit seizoen nog gaan gooien. Inmiddels kunnen we jullie melden dat wij toch in staat zijn alle contributie terug te betalen, mocht blijken dat er dit seizoen niet meer gegooid wordt. Op korte termijn zal de eerste 50% worden teruggestort. Afhankelijk van de situatie volgt dan rond april 2021 de andere 50%.

De reden dat wij nu hiertoe hebben besloten, is dat het kan. Wij hebben de afgelopen week namelijk een belangrijk deel van onze vaste lasten weten te verlagen, namelijk kosten in verband met het  uitslagenprogramma. Daarvoor moesten wij wel aan de bak en daar kunnen jullie ook iets van zien. Wanneer jullie inloggen in Teambeheer, zien jullie dat alle teams op dit moment bestaan uit een captain en reservecaptain. Andere teamleden zijn door ons handmatig uit het programma gehaald. Zij bestaan nog wel in onze ledenadministratie maar zijn nu ‘inactief’ en hierdoor niet zichtbaar in Teambeheer. Hierdoor hoeven wij voor hen ook (nog) geen kosten af te dragen. Eerder is overwogen leden uit te schrijven, maar dat had nadelen. Het grootste nadeel was dat dit een snelle opstart van de competitie onmogelijk zou maken (door nieuwe inschrijvingen, nieuwe poule-indeling etc.). Door het te doen zoals wij nu hebben gedaan, blijven teams en poule-indeling intact. Kan de competitie alsnog starten? Dan zullen wij snel de andere leden ‘activeren’. Alle gegevens zijn veiliggesteld.

Mochten we dit seizoen alsnog kunnen gooien (en laten we dat alsjeblieft hopen natuurlijk) dan worden wij alsnog met bovengenoemde lasten geconfronteerd. In dat geval zullen wij die tweede 50% niet terugbetalen, maar daarmee die kosten opvangen. In dat geval teren wij wel wat verder in op onze reserves, maar dat is niet onoverkomelijk.

Tot slot nog dit. Onze beslissing van 13 oktober jl. - om slechts een deel van de contributie terug te betalen - werd in het algemeen positief ontvangen. Sommige leden boden zelfs aan die helft te laten zitten om de vereniging meer vet op de botten te geven. Wij zullen van dat aanbod geen gebruikmaken (immers: gelijke monniken, gelijke kappen) maar zijn dankbaar dat er op die manier wordt meegedacht. Slechts vanuit één team bereikte ons een ander signaal. Dat team wilde ook de andere helft terug, nu dat eerder (in mei 2020) is toegezegd. Hoewel wij het voornemen om slechts een deel te betalen al in augustus jl. bij jullie hebben gepeild (en teams uitdrukkelijk hebben uitgenodigd contact op te nemen als zij daar problemen mee hadden, waar toen niet op werd gereageerd) had dit team natuurlijk wel een punt. Wij zijn dan ook blij dat wij op deze wijze alsnog de eerdere toezegging geheel kunnen nakomen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de DBZP