Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2024

Beste leden,

Wij willen jullie van harte uitnodigen om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering zal worden gehouden op zondag 9 juni in Partycentrum De Admiraal te Assendelft.

De locatie zal de deuren openen om 10.30 uur waarna de vergadering om 11.00 uur van start zal gaan. Er is veel te bespreken en er zullen diverse stemmingen zijn dus het is van groot belang een zo groot mogelijke opkomst te hebben.

Kan je zelf niet aanwezig zijn dan is op de website www.dbzp.nl onder het kopje documenten > Algemene ledenvergadering een machtigingsformulier te downloaden. Hiermee kun je iemand die wel aanwezig is machtigen om namens jou te stemmen. Het machtigingsformulier dient vóór aanvang van de vergadering aan de secretaris overhandigd te worden. Voor de machtiging geldt dat een aanwezig lid slechts door één ander lid gemachtigd kan worden.

Tevens is er op dezelfde pagina een Formulier t.b.v. het indienen van een motie beschikbaar. Wanneer de motie duidelijk omschreven is én ondertekend door 5 andere leden zal de motie tijdens de ALV behandeld worden. Het motieformulier moet tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering bij een bestuurslid worden ingediend. Dit kan zowel fysiek als digitaal per email.

De agenda van de ledenvergadering is via onderstaande link te downloaden:

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de DBZP

error: Inhoud is beveiligd!